Esteve Fernández Muñoz, és metge (Universitat Autònoma de Barcelona, UAB, 1990) i va realitzar la seva tesi doctoral a l’Institut Municipal d’Investigació Mèdica (IMIM) i la UAB (1995).

Va fer una estada postdoctoral a l’Institut "Mario Negri" de Milán (1994-1995) i es va incorporar posteriorment a l’Institut Universitari de Salut Pública de Catalunya (ISP), on va establir la línia de recerca en tabaquisme a més d’ocupar-se de tasques docents de postgrau (1996-2000).

El gener del 2001 es va integrar a l’Institut Català d’Oncologia, on treballa en diferents aspectes de l’epidemiologia del càncer (tendències d’incidència i mortalitat, factors hormonals en càncer colorectal) i del tabaquisme (determinants socioeconòmics i demogràfics de l’inici i l’abandonament, efectes del tabaquisme actiu i passiu sobre la salut, ).

El Dr. Fernández és Professor Associat de la Universitat de Barcelona (des del 1997), coordinador del Màster en Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i membre de l’Equip Editorial de Gaceta Sanitaria.